Współpracując z firmami świadczącymi usługi geodezyjne, oferujemy Państwu kompleksową pomoc z takich dziedzin jak:

Badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości

  • podziały nieruchomości
  • wznowienia i stabilizacja znaków granicznych
  • rozgraniczenia i wskazania granic nieruchomości
  • badania ksiąg wieczystych

Geodezyjna obsługa inwestycji

  • tyczenie osi i wskaźników budynków i budowli
  • tyczenie dla robót ziemnych
  • pomiary kontrolne
  • przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej przy kompletowaniu operatu wodnoprawnego
Facebook
This website uses cookies to deliver services in accordance with the Cookies Policy. You can specify the conditions for storage or access cookies on your browser. Akceptuję