Tylko u nas promocja "Bezpieczna nieruchomość".

Przy zakupie nieruchomości otrzymasz GRATIS ubezpieczenie w bardzo dobrym wariancie, obejmujące:

Wariant Od Wszystkich Ryzyk nieruchomości

to szeroka ochrona od wszystkich zdarzeń, jakie mogą wystąpić w domu czy mieszkaniu, z zastrzeżeniem przypadków, które są wymienione w OWU.

Przykłady:

 • szkody powstałe w wyniku działania wiatru (nie ma znaczenia, z jaką siłą wiał wiatr),
 • szkody spowodowane przez zwierzęta (z wykluczeniem domowych), np.:
  • dziura w dachu wygryziona przez kunę,
  • ogrodzenie połamane przez zwierzęta leśne,
 • przewrócenie się budynku, ogrodzenia, rusztowania na ubezpieczony dom,
 • zniszczenie dachu w wyniku upadku meteorytu.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Daje ochronę na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z czynnościami życia prywatnego lub posiadanym mieniem, np. powstałych w związku z nie odśnieżonym chodnikiem, spadającym z dachu śniegiem, pogryzieniem przez psa czy używaniem roweru.

Ubezpieczenie Pomoc w Domu

To szeroki zakres usług na wypadek nagłych awarii w domu. W ramach tego wariantu PZU zorganizuje oraz pokryje koszty następujących usług:

 • interwencja specjalisty, np. ślusarza, hydraulika , elektryka,
 • pobyt w hotelu lub mieszkaniu zastępczym w razie zniszczenia domu,
 • dozór lub przechowanie mienia w razie zniszczenia domu,
 • posprzątanie domu po wypadku ubezpieczeniowym,
 • tępienie karaluchów lub szczurów,
 • telefoniczna informacja prawna lub o usługach,
 • porada specjalisty ds. zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Dla jak najbardziej kompleksowej obsługi naszych Klientów świadczymy usługi ubezpieczeniowe nieruchomości oraz pozostałego majątku.

Nasi Agenci przedstawią Państwu propozycje indywidualnie dobranych ubezpieczeń m.in.:

 • ubezpieczenie domu i mieszkania
 • obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • ubezpieczenie AC pojazdów mechanicznych
 • ubezpieczenie OC osobowe i majątkowe (w tym OC wynajmującego i najemcy)
 • ubezpieczenie podróżnych

Na konsultacje w sprawie ubezpieczenia zapraszamy do naszej siedziby oraz oddziałów.

Informacje pod numerem telefonu (77) 474 88 00.

Regulaminu promocji "Bezpieczna nieruchomość.

Facebook
This website uses cookies to deliver services in accordance with the Cookies Policy. You can specify the conditions for storage or access cookies on your browser. Akceptuję